Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass

Bergslagsbanan är ett nationellt godsstråk som bidrar till att knyta samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle. Den 478 km långa järnvägen sträcker sig från Gävle via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan delas och fortsätter mot Frövi och Kil där den ansluter vidare till Göteborg.

Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass

Bergslagsbanan är ett nationellt godsstråk som bidrar till att knyta samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle. Den 478 km långa järnvägen sträcker sig från Gävle via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan delas och fortsätter mot Frövi och Kil där den ansluter vidare till Göteborg.

Mål & vision

Näringslivet ska kunna transportera gods snabbt, effektivt och robust
Kapacitet för såväl gods som för persontrafik genom utbyggnad till dubbelspår
Järnvägen ska utgöra stommen i kollektiv-trafiken och bidra till kompetensförsörjning

Mål & vision

Näringslivet ska kunna transportera gods snabbt, effektivt och robust
Kapacitet för såväl gods som för persontrafik genom utbyggnad till dubbelspår
Järnvägen ska utgöra stommen i kollektiv-trafiken och bidra till kompetensförsörjning
Aktuellt

Det händer på Bergslagsbanan

Här kan du läsa rapporter och inlagor rörande Bergslagsbanans utveckling.

Allmänt
Seminarium i Riksdagen 240306
Allmänt
Regeringen har beslutat om byggstart för åtgärder mellan Falun och Borlänge

Den betydelsefulla järnvägen

Se filmen och var med och påverka debatten för en fortsatt utveckling i regionen. Det är dags att prioritera Bergslagsbanan!

Vi som påverkas av en förbättrad Bergslagsbana
”Bergslagsbanan är en av Ovakos viktigaste transportstråk. Tillgängligheten och tillförlitligheten är av yttersta vikt när Ovakos produktionsenheter samverkar för att leverera högkvalitativt stål till kunder runt om i världen. Den är även av stor betydelse för vårt hållbarhetsarbete, som en av världens ledande tillverkare av stål med lågt klimatavtryck.”
Ted Lundström
Head of Global Logistics, group purchasing Ovako.