Aktuellt

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Regeringens beslutade (220607) nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 och Trafikverkets PM rörande denna finner du via denna länk.

Läs inlägget
20 jan 2023

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

Läs inlägget
3 mar 2022

LEDARE LIBERAL Gabriel Ehrling Perers Nej, tågen behöver inte sjöutsikten vid Runn – flytta och bygg villor

Att kalla det Falu- och Borlänge-gemensamma utspelet om att flytta järnvägen vid Runn för ”välkommet” vore en underdrift. ”Efterlängtat” ligger närmare tillhands. Eller varför inte – hurra! Skälen är flera: 1. Det är rätt för både Falun och Borlänge Dalarnas till befolkningen största kommuner är inte särskilt stora ur ett nationellt perspektiv. Däremot är de...

Läs inlägget
24 nov 2021