Om oss

Partnerskap Bergslagsbanan bildades i januari 1996 och är ett samarbetsprojekt bestående av 14 kommuner som finns i anslutning till Bergslagsbanan. Kommunerna som är medlemmar i partnerskapet är Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle, Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken och Smedjebacken.

 

 

Infram står för Infrastruktur för framtiden

Partnerskap Bergslagsbanan är en del av Infram som är ett samarbete mellan väg- och järnvägsstråken BergslagsbananBergslagsdiagonalenDalabanan och E16. Våra stråk passerar igenom 7 regioner, 38 kommuner och berör 1,2 miljoner invånare. Gemensamt arbetar vi för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet längs våra stråk. Tillsammans blir vi en starkare röst för behoven av en väl fungerande infrastruktur i hela Bergslagen och Sveriges midja!

Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass

Partnerskapet arbetar för förbättrad tillgänglighet på Bergslagsbanan och för utveckling av regionens näringsliv genom att verka för förbättrad tillgänglighet till och på Bergslagsbanan.

Verksamheten har resulterat i att regeringen utsett Bergslagsbanan till ett framtida huvudstråk. Näringslivets och partnerskapets ansträngningar har sedan starten bidragit till att Bergslagsbanans standard har förbättrats avsevärt vilket även lett till att banan, av regeringen, pekats ut som huvudvägvalet för godstransporter från Norrland och Bergslagen mot Göteborg.

Partnerskapet har drivits som ett EU- projekt under perioden 2010-2012 tillsammans med Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland, Regionförbundet Örebro. Men finansieras idag av medlemskommunerna.