Dokument

Här samlar vi nya och gamla dokument som på olika sätt berör Bergslagsbanan.

Arkiv

Förstudie Falun-Borlänge 2012
Förstudie Gävle-Storvik 2011
Påverkan Kommunikation Partnerskap Bergslagsbanan
Slutrapport Påverkan Kommunikation Partnerskap Bergslagsbanan
Kommunikationsplan 2010-2013
Bergslagsbanan Systemanalys 2010 WSP
Ueblivna investeringar 2011
Järnvägsutredning dubbelspår Falun-Borlänge
Bergslagsbanan Regionalekonomi WSP 2012
Idéstudie Falun-Storvik fyrstegsprincipen 2012
Antal godståg Bergslagsbanan 2012
PM Investeringsstrategier för idéstudie Falun-Storvik 2012
Kapacitetshöjning Falun - Borlänge 2011
Åtgärder för effektivare Bergslagsbana 2011
Yttrande till Trafikverket 2011
Yttrande Kapacitetsutredning TRV
Kompetensförsörjningsanalys Bergslagsbanan 2011
Effektiviseringsmöjligheter Gävle - Borlänge - Frövi 2011
Yttande kapacitetsuppdrag TRV 2011
Slutrapport utvärdering 2010-2012
Systemanalys Gävle Göteborg 2011
Brev till TRV ang TEN-T E16 och stråket Väster om Vänern 2011
Industrispår railrex 2011
Idéstudie Borlänge kombiterminal 2010
Godsstrategi BV 2010
14 punkter för Svensk logistik 2010
SamTran 2009
Projektspecifikation_2009
Näringslivets transportråd 2009
Nyckelstråket slutrapport 2009
PM Effektivare tågtrafik i Bergslagen 2009
Tågpendling i Dalarna 2008
Tågpendling i Dalarna Bilaga 2008
Näringslivets Transportråd 2008
Nationell godsanalys 2008
Godståg genom Bergslagen idéstudie 2009
Funktionsutredning Borlänge - Örebro 2009
Effektiv godstrafik på Bergslagsbanan
Botniska korridoren 2008
Regional persontrafik Bergslagsbanan 2007
Bergslagen regional persontrafik 2007
Godstrafik del2 2007
Bergslagsbanan som pilotanläggning powerpoint
Bergslagsbanan som pilotanläggning
Godstrafik del1 2005
Vision Bergslagsbanan 2001