Organisation

Partnerskap Bergslagsbanan bildades i januari 1996 och är ett samarbetsprojekt bestående av 14 kommuner som finns i anslutning till Bergslagsbanan. Kommunerna som är medlemmar i partnerskapet är Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle, Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken och Smedjebacken.

Partnerskapets organisation

Partnerskap Bergslagsbanan eftersträvar en öppen organisation med god insyn. Partnerskap Bergslagsbanan har en ledningsgrupp där politiker från samtliga kommuner som deltar i partnerskapet finns representerade. Ordförande i ledningsgruppen är Mats Dahlberg, Falu kommun. Vid sidan av ledningsgruppen finns en Tjänstemannagrupp med tjänstemän som är adjungerade medlemmar av ledningsgruppen

Styrgrupp Partnerskap Bergslagsbanans ledningsgrupp
Styrgruppens utskott är partnerskapets presidium
Projektledare Jenny Gustafsson (Falun Borlänge-regionen AB)
Projektadministratör Eva Mikkelsen (Falun Borlänge-regionen AB)