Organisation

Partnerskap Bergslagsbanan bildades i januari 1996 och är ett samarbetsprojekt bestående av 14 kommuner som finns i anslutning till Bergslagsbanan. Kommunerna som är medlemmar i partnerskapet är Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle, Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken och Smedjebacken.

Partnerskapets organisation

Partnerskap Bergslagsbanan eftersträvar en öppen organisation med god insyn. Partnerskap Bergslagsbanan har en ledningsgrupp där politiker från samtliga kommuner som deltar i partnerskapet finns representerade. Vid ledningsgruppens möten finns också tjänstemän som adjungerade medlemmar. Till ledningsgruppen finns också knutet ett arbetsutksott.

Ledningsgruppens ordförande Bengt Storbacka, kommunalråd Lindesbergs kommun
Projektledare Mats Lindqvist (Falun Borlänge-regionen AB)
Projektadministratör Eva Mikkelsen (Falun Borlänge-regionen AB)