Kategori: Allmänt

Seminarium i Riksdagen 240306

6e mars arrangerade Infram tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren ett seminarium i Riksdagen om betydelsen av bra transportinfrastruktur i Sveriges midja, för Sveriges bästa. Deltog gjorde företrädare från Näringslivets transportråd/Ovako Group, Hitachi Energy, SSAB, MaserFrakt och Visit Dalarna som ur olika perspektiv gav sin bild av vad som krävs av svensk transportinfrastruktur för att dessa världsledande...

Läs inlägget
8 mar 2024

Regeringen har beslutat om byggstart för åtgärder mellan Falun och Borlänge

Regeringen har beslutat att tio större investeringsobjekt får byggstartas 2024–2026. Bland dessa finns byggstartbeslut för Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder. Mer information hittar du i Regeringens pressmeddelande och på Trafikverkets sida om projektet.

Läs inlägget
6 feb 2024

Hastighetshöjande åtgärder, ökad säkerhet och kapacitet på järnväg mellan Falun och Borlänge

Trafikverket planerar för att bygga om och öka säkerheten på järnvägen mellan Falun och Borlänge.

Läs inlägget
20 sep 2023

Byggnation av en överlämningsbangård norr om Frövi

Trafikverket bygger en överlämningsbangård, vilken har till uppgift att underlätta järnvägstransporter till närliggande industrier och förbättra framkomligheten i Frövi.    

Läs inlägget
22 maj 2023

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Regeringens beslutade (220607) nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 och Trafikverkets PM rörande denna finner du via denna länk.

Läs inlägget
20 jan 2023

Remissvar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”

Just nu pågår processen mot en ny nationell transportinfrastrukturplan för 2022- 2033. Infram har lämnat ett remissvar på det förslag till ny nationell transportplan som Trafikverket presenterat för regeringen. Här kan du läsa Inframs yttrande sin helhet som är undertecknat av ordföranden i våra fyra infrastrukturstråk Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Läsa hela remissyttrandet

Läs inlägget
3 mar 2022