Aktuellt

Så vill Falun och Borlänge fortsätta växa tillsammans

24 nov 2021

Bild: Privat

Coronapandemin med hemarbete har fått många människor att omvärdera sin livssituation och boendemiljö.

Att bo utanför storstäderna är nu både möjligt och efterfrågat. Inte minst runt Dalarnas båda centralorter Falun och Borlänge är trycket på bostadsmarknaden stort.

De senaste årens kraftigt stigande bostadspriser visar att efterfrågan är betydligt större än utbudet. Att människor och verksamheter vill etablera sig här är positivt för hela vårt län och vi vill fortsätta utvecklas, bygga och växa med varandra.

Falun och Borlänge binds samman av sjön Runn som med sina många öar ger känslan av en skärgårdsliknande miljö som många finner tilltalande. Här finns möjligheter att erbjuda attraktiva sjönära boendeformer och fina rekreationsområden som alla våra invånare kan ha nytta av. MEN, strandkanten ockuperas just nu av järnvägen. När järnvägen byggdes för länge sedan var det en bra lösning, men så är det inte nu, av flera skäl.

”I sjönära läge kan både privatbostäder, lägenheter och hotellverksamhet etableras”. Det skriver Faluns och Borlänges toppolitiker Jan Bohman (S), Joakim Storck (C) och Mats Dahlberg (M). Illustration: Ritningshuset

Bild: Privat

Idag råder kapacitetsbrist på Bergslagsbanan och sträckan räknas som ett av Sveriges mest begränsande enkelspår. I årtionden har man därför fört en diskussion om att bygga ett dubbelspår i ny sträckning mellan de båda städerna. Det skulle ge snabbare och hållbara pendlingsmöjligheter och därmed skapa en större arbetsmarknad. Det skulle också förbättra godsflödena till och från norra Sverige och skapa en starkare förbindelse till Gävle hamn och vidare ut i världen.

Skulle visionen bli verklighet finns det närmare 1,5 mil attraktiv mark i anslutning till Runn strandkant. Illustration: Ritningshuset

Bild: Privat

Men framför allt skulle det göra att städerna knyts samman, växer och utvecklas. Skulle vår vision bli verklighet finns det närmare 1,5 mil attraktiv mark i anslutning till Runn strandkant. I sjönära läge kan både privatbostäder, lägenheter och hotellverksamhet etableras. Här vill vi se en marina växa fram, ett sprudlande sjö- och strandliv med barn som spelar vollyboll om sommaren och familjer som åker långfärdskridskor på vintern.

Runns strandkant är ett guldkorn för hela Dalarna som vi inte kan nyttja på grund av järnvägen

Runns strandkant är ett guldkorn för hela Dalarna som vi inte kan nyttja på grund av järnvägen.

Vi tror också att den nya järnvägssträckningen med högre kapacitet och attraktivare läge skulle kunna locka större etableringar som tex ett större logistikcenter, ett lager för e-handel och andra företagssatsningar som medför nya jobb till regionen. En fortsatt stark inflyttning gynnar inte bara Falun och Borlänge utan hela länet. Vi blir fler som arbetar, betalar skatt och bidrar till den gemensamma välfärden. Fler människor som lär och utvecklas av varandra.

Runns strandkant ockuperas idag av järnvägen. Järnvägssträckan räknas som ett av Sveriges mest begränsande enkelspår som kräver upprustning och stora investeringar. Toppolitikerna vädjar därför till Trafikverket att återuppta utredningen om ny lokalisering av järnvägen. Foto: Falun Borlänge-regionen

Dagens järnvägssträckning kräver upprustning och stora investeringar. Vi anser att investeringar ska göras långsiktiga, hållbara och samhällsnyttiga. Vi ber därför Trafikverket, i sin uttalade roll som samhällsbyggare, att återuppta utredning om en ny lokalisering av järnvägen. Att Trafikverket verkligen beaktar möjligheten för våra städer att fortsätta växa och vilka samhällsvinster det skulle skapa om vi fick möjlighet att göra verklighet av vår vision. Hur vi vill att våra städer ska se ut 2030?

Hjälp oss nå våra visioner!

Jan Bohman

Kommunstyrelsens ordförande (S) Borlänge

Joakim Storck

Kommunstyrelsens ordförande (C) Falun

Mats Dahlberg

kommunalråd (M) Falun och ordförande i Partnerskap Bergslagsbanan

Källa: Dalademokraten